Daglig ettersyn av lekeanlegg

Det bør være en person som har ansvaret for daglig ettersyn

Fjern uønskete elementer i sikkerhetssonen til lekeapparat f.eks leker, kasser, avfall, stein eller
kvister.

Sjekke at apparatene funger som de skal og at de er i god stand.

Kontrollere skruer og bolter for slitasje og om de er løse.

Rengjøring av lekeapparat og fallunderlag.

Sjekke om det er råte i treverk, sprekker må tettes.

Pusse, male og olje alle apparat etter behov.

Kontrollere at utstyret ikke er løst – godt forankra i bakken.

Kjettinger og tauverk skal være hele, gjelder også plasthylse på utsiden av kjettingen.

Ta vare på lekeplassen.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har
spørsmål angående lekeanlegg.