AS0021 Anfield metall stolper

kr 217.000,00

Klatrelek i metall

Dimensjon: 6,45 x 5,70 m
Sikkerhetsarial: 9,70 x 8,95 m
Fallhøyde 2,15 m
Alder 3+

Levers i grønn, rød eller brun.