AS3606S Hexagon

kr 38.660,00

Dimensjoner: 2,8×2,4 m
Sikkerhetssone; 6,2 x 5,9 m
Total høyd:e 1,9 m
Fallhøyde: 1,8 m
Alder 3+

Samsvar med EN 1176