AS3649S Trimløype

kr 58.320,00

Dimensjoner: 9,9×4,85 m
Sikkerhetssone: 12,9 x 7,85 m
Total høyd:e  1,6 m
Fallhøyde: 0,8 m
Alder 1+

Samsvar med EN 1176