AS3652S Trimløype

kr 62.800,00

Dimensjoner: 6,65 x 2,5 m
Sikkerhetssone: 9,65×5,5 m
Total høyd:e  1,6 m
Fallhøyde: 0,6 m
Alder 1+

Samsvar med EN 1176