Marisletta barnehage
Her er det fokus på utendørsaktiviteter og naturopplevelser.
Det er lagt stor vekt på å bruke utendørsmiljøet som en læringsarena.
Lekeapparater i tresorten Robinia som utvikler motoriske ferdigheter og skaper god rollelek.
Trevirket er holdbart og sterkt og brukes til en rekke formål som
gjerdestolper, jernbanesviller, utemøbler og lekeplassutstyr.