En god og trygg lekeplass
er et viktig sted for barns utvikling, læring og moro.
Sandvollan skole har fått det til.
Grønne lekeplasser er godt for miljøet.