AS3648S Trimløype

kr 67.920,00

Dimensjoner: 7,75×2,55 m
Sikkerhetssone: 10,75 x 5,55 m
Total høyd:e  1,6 m
Fallhøyde: 0,6 m
Alder 1+

Samsvar med EN 1176